O autorovi
Články
Audio
Video
Foto album
Evanjelium nedele
Aktuálne
Zošli, Pane, svojho Ducha
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
24. apríla 2015 - 

Tretiakom som sa pokúšal vysvetliť krst, no napriek všetkej snahe márne. Koncom hodiny mi napadla myšlienka: „Deti, spravme pokus. Doma si dajte na tanierik vatu, navlhčite ju a položte na ňu zrnká hrachu alebo fazule.“ Neprešiel ani týždeň a už mi so žiarivými očami zvestovali: „Už to klíči!“ Na ďalšej hodine sa mi už ľahko hovorilo o tom, že život, celá nová rastlina boli už v semienku aj predtým, ale bola potrebná voda, aby to všetko prebudila a dala rast do pohybu.

Nie je to len názorný školský príklad. Aj dospelí, a najmä poľnohospodári poznajú, aké prebudenie a osvieženie spôsobí v prírode po suchej jari niekoľko hodín dažďa. A všetci cítime potrebu podobného prebudenia a osvieženia v spoločnosti i v Cirkvi. Mali by ich priniesť Turíce, nové zavanutie Ducha Svätého, o ktoré cez tieto dni treba prosiť. Porovnanie s vodou nie je náhodné. Už na počiatku sa „Duch Boží vznášal nad vodami“. Na Ježiša zostupuje Duch Svätý, keď sa ponára do vôd Jordánu. A učeníkom hovorí o znovuzrodení „z vody a z Ducha Svätého“. Z Ježišovho prebodnutého boku vyšla krv a voda, žriedlo sviatostí Cirkvi. Klement Alexandrijský prirovnáva Ducha Svätého k vode, ktorá zvlažuje vyprahnutú zem a robí z nej rajskú záhradu. „Hoci je jedna, predsa je v ruži červená, v ľalii biela, vo fialke fialová. Podobne sa jeden Duch stáva v ľuďoch mučeníkom, učiteľom, prorokom, každému dáva osobitný životný tvar.“ 

Keď si pripomíname ovocie prvých Turíc, vidíme, ako veľmi treba, aby sa znova opakovali. Duch Svätý napĺňa pokojom. Otvára učeníkom oči a zrazu jasne chápu Písma i zmysel dejín spásy. Prisľúbený Učiteľ ich „vovádza do plnej pravdy“ a zároveň ich napĺňa vnútorným nadšením a vonkajšou odvahou. Neučení a ustrašení učeníci vychádzajú zo zatvoreného večeradla a odvážne oslovujú početné zástupy, jeho pôsobením rýchlo rastie rodiaca sa Cirkev, učeníci krstia a odpúšťajú hriechy, aby ten istý Duch mohol pôsobiť v čoraz početnejších veriacich.

Súčasné úsilie o ekonomickú a ideovú globalizáciu prináša uniformitu a novú formu rozdelenia, spočívajúcu v izolácii do púšte individualizmu. Rýchle starnutie populácie prináša skleslosť, konzumný život vytláča zmysel pre duchovné hodnoty, zamotanosť v hriechu ochromuje duchovný život. Atmosféra únavy a nezáujmu poznačuje aj cirkevné spoločenstvá. Všetko kričí po nových Turícach, po zavanutí a vyliatí Ducha Svätého. Liturgia Svätodušnej nedele ho nazýva vetrom, ktorý má otriasť a prebudiť z duchovnej letargie, vodou, ktorá očisťuje a osviežuje, ohňom, ktorý dáva svetlo poznania a horlivosť v hlásaní.
Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť našej duše, našej Cirkvi a našej zeme!
00357.jpg

00358.jpg

Kontakt: gavenda@rcc.sk
Upozornenie: Všetky texty, fotografie, audio a video nahrávky sú chránené autorským zákonom. V prípade záujmu o zverejnenie kontaktujte autora.